www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum doc. Ing. Jarmily Božíkovej, PhD.


Životné jubileum doc. Ing. Jarmily Božíkovej, PhD.

Jubilee of doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2015 [ ročník 21, číslo 1 ]
Dušan Bodiš


V máji 2015 oslávi životné jubileum doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., ktorá celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila jednoducho povedané vode. Tejto vzácnej tekutine a jej pochopeniu po stránke technickej i prírodovednej sa venovala a venuje v odbornej, pedagogickej i riadiacej praxi...


bibliografický
odkaz na článok:
Bodiš, D. 2015: Životné jubileum doc. Ing. Jarmily Božíkovej, PhD.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 21, 1/2015, 58 – 59.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk