www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1995 [ ročník I, číslo 1 ]

Príhovor
-
Ladislav Melioris, Pavol Bujalka
Hydrogeologický výskum a prieskum Slovenska po roku 1990 a jeho zámery
Hydrogeologic research and exploration of Slovakia after 1990 and its objectives
Vladimír Hanzel, Miroslav Bím, Pavol Bujalka, Eugen Kullman, Ladislav Melioris, Miroslav Račický
Hydrogeológia a hydrogeochémia Spišskej Magury
Hydrogeology and hydrogeochemistry of the Spišská Magura Mts.
Ján Jetel
Hydrogeológia Šarišskej vrchoviny
Hydrogeology of the Šarišská vrchovina upland
Michal Zakovič, Igor Bajo, Ľudovít Cibuľka
Pokles výdatnosti zdrojov podzemných vôd na Slovensku a hodnotenie jeho príčin
Decrease in the yield of groundwater resources in Slovakia and an appraisal of its causes
Eugen Kullman, Jozef Chalupka
Minerálne vody “Levickej žriedlovej línie” a ich ochrana
Minerálne vody “Levickej žriedlovej línie” a ich ochrana
Ladislav Melioris
Informácie: Atlas geotermálnej energie Slovenska
-
Kamil Vrana

admin@sah-podzemnavoda.sk