www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAInformácie: Atlas geotermálnej energie Slovenska


Informácie: Atlas geotermálnej energie Slovenska

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1995 [ ročník I, číslo 1 ]
Kamil Vrana

V týchto dňoch tlačou vyšlo odborne široko koncipované dielo "Atlas geotermálnej energie Slovenska" predstavujúce komplexný pohľad na rozšírenie, kvalitu, množstvo a možnosti likvidácie zdrojov geotermálnej energie Slovenska. Atlas vydal Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave a predstavuje výstup z rovnomenného projektu riešeného na tomto ústave v rokoch 1991 - 1994 financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu.


bibliografický
odkaz na článok:
Vrana, K. 1995: Informácie: Atlas geotermálnej energie Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, I, 1/1995, 89-90.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk