www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODACharakteristika otvorenej porušenosti a stupňa skrasovatenia hornín mezozoika a paleogénu v Strážovských vrchoch


Charakteristika otvorenej porušenosti a stupňa skrasovatenia hornín mezozoika a paleogénu v Strážovských vrchoch

Characteristics of macrodisintegration and karstification degree of mesosoic and paleogene rocks in the Strážovské vrchy mts.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 1 ]
Miloš Gregor, Peter Malík

ABSTRACT: In this study, the degree of rock disruption and karstification is assessed using springs’ recession curves analysis. In the Strážovské vrchy Mts., 105 springs monitored by the Slovak Hydrometeorological Institute on weekly or daily based for the period ranging from 10 to 40 years (discharge and water temperature observations) are situated. These springs were selected for this study, and evaluated from the point of view of discharged water quantity changes. As a result we introduce the table of average degree of rock karstification and groundwater vulnerability for individual springs and also for individual lithological rock types, forming the springs’ recharge areas.


bibliografický
odkaz na článok:
Gregor, M. & P. Malík, 2008: Charakteristika otvorenej porušenosti a stupňa skrasovatenia hornín mezozoika a paleogénu v Strážovských vrchoch.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 1/2008, 26-36.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: výtokové čiary, stupeň porušenosti horninového prostredia, stupeň skrasovatenia, Strážovské vrchy

key words: recession curves, rock disruption, karstification degree, Strážovské vrchy Mts.

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk