www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVývoj programov na analýzu časových radov výdatností prameňov a prietokov vodných tokov


Vývoj programov na analýzu časových radov výdatností prameňov a prietokov vodných tokov

Software development for time-series analysis of springs yields and river discharges


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 2 ]
Miloš Gregor

ABSTRACT: This paper introduces two new programs in the field of hydrology. The first one (BFI+ 2.0) is suitable to calculate, analyse and to process baseflow and BFI Index statistically. The second program (ARC 2.0) was developed for complex analysis and modelling of recession curves. Functionality and utilization of both mentioned programs are described in the paper.


bibliografický
odkaz na článok:
Gregor, M., 2008: Vývoj programov na analýzu časových radov výdatností prameňov a prietokov vodných tokov.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 2/2008, 191-200.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrologický software, základný odtok, BFI index, výtokové čiary, program BFI+ 2.0, program ARC 2.0

key words: hydrological software, baseflow, BFI index, recession curves, BFI+ 2.0 software, ARC 2.0 software

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk