www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPodzemné vody v oblasti Tisovského krasu


Podzemné vody v oblasti Tisovského krasu

Groundwater in the area of Tisovec Karst


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 2 ]
Silvia Vojtková, Rastislav Vojtko, Peter Malík

ABSTRACT: Hydrogeological settings of the area of Tisovec Karst are described within this paper, according to the classification of individual lithostratigraphical units due to specific groundwater runoff from spring discharges. Deeper groundwater circulation takes place mainly in the Middle-Upper Triassic carbonates of the Silica nappe. The most prospective resource of groundwater with high qualitative features, but the most vulnerable one, is to be found in the subrgroup of the Silica nappe carbonates (Carbonate complex). Groundwater outflow from the Gutenstein and Wetterstein limestones and dolomites and Dachstein and Tisovec limestones of the Silica nappe is concentrated mainly to three important karstic springs – Teplica, Periodická vyvieračka and Pod hradom, which exceed the discharge of 20.0 l.s-1.


bibliografický
odkaz na článok:
Vojtková, S., Vojtko, R. & P. Malík, 2008: Podzemné vody v oblasti Tisovského krasu.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 2/2008, 139-150.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Tisovský kras, muránsky príkrov, hydrogeologické štruktúry, merný odtok podzemných vôd, regionálna hydrogeológia

key words: Tisovec Karst, Muráň nappe, hydrogeological structures, specific groundwater runoff, regional hydrogeology

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk