www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAAnalýza veľkosti a časových zmien podzemného odtoku v hornej časti povodia Tople


Analýza veľkosti a časových zmien podzemného odtoku v hornej časti povodia Tople

Analysis of groundwater runoff value and its changes in the upper part of the Topľa river catchment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 2 ]
Miriam Fendeková, Marián Fendek, Michaela Gregová, Andrej Machlica, Michaela Stojkovová

ABSTRACT: Value of the groundwater runoff is very important input value in the process of groundwater usable amounts estimation. Groundwater runoff value changes with the change of basic climatic parameters affecting the hydrological balance in the area. Accepting documented climate changes in the Slovak territory, it is necessary to re-evaluate changes and time development of groundwater runoff values. Different methods were used for groundwater runoff estimation in two catchments in the Eastern Slovakia – Topla at Bardejov and Sibska voda at Klusov-Klusovska Zabava. The results showed lower specific groundwater runoff values estimated for Sibska voda stream, reaching only 49 – 89 % of those estimated for Topla River. Besides of groundwater runoff value estimation, prediction for its time development was made using climatic scenarios CCCM 1997 and CCCM 2000. In the worst prediction case fulfillment the groundwater runoff could decrease on Topla River on 12 % of the today state in 2081 – 2090 period.


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M., Fendek, M., Gregová, M., Machlica, A. & M. Stojkovová, 2008: Analýza veľkosti a časových zmien podzemného odtoku v hornej časti povodia Tople.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 2/2008, 129-138.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemný odtok, Killeho metóda, separačné metódy vyčlenenia základného odtoku, hydrologický bilančný model BILAN, program Nizowka, prognóza vývoja podzemného odtoku

key words: groundwater runoff, method of Kille, baseflow separation methods, hydrological balance model BILAN, Nizowka program, prognosis of groundwater runoff development

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk