www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAIdentifikácia útvarov podzemných vôd, od ktorých sú priamo závislé útvary povrchových vôd


Identifikácia útvarov podzemných vôd, od ktorých sú priamo závislé útvary povrchových vôd

Identification of groundwater bodies for which are directly dependent surface water body


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2022 [ ročník 28, číslo 1 ]
Vladimír Chudoba, Anna Patschová

ABSTRACT: The concept of water protection, according to the legislative requirements of the Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC), is based on the fulfilment of the environmental objectives, which include initial characterisation of all groundwater bodies. Member states may identify those groundwater bodies for which there are directly dependent surface water ecosystems. Before the identification itself, it was necessary to evaluate the hydraulic relationship between groundwater and surface water which was performed by a screening that included 1 349 surface water bodies, 16 quaternary groundwater bodies and 58 pre-Quaternary groundwater bodies. The screening process took into account individual geological formations represented by 3 parameters – underlying stratum, permeability and hydraulic conductivity. Each of the parameters was scored according to its water permeability. Subsequently, the individual points were added up. For the determination of possible interaction between surface water and groundwater the final scores were reclassified into 4 classes of interaction. Due to the complexity of heavily modify and artificial water bodies, only natural surface water bodies were taken into account. Therefore if the part of natural surface water body in first class of interaction were found in groundwater body, this part was identified as directly dependent surface water body for given groundwater body.


bibliografický
odkaz na článok:
Chudoba, V. & A. Patschová 2022: Identifikácia útvarov podzemných vôd, od ktorých sú priamo závislé útvary povrchových vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 28, 1/2022, 26-35.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Rámcová smernica o vode, interakcia, útvar povrchovej vody, útvar podzemnej vody

key words: Water Framework Directive, interaction, surface water body, groundwater body

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk