www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAJubilantka Anička Patschová


Jubilantka Anička Patschová

Jubilee of RNDr. Anna Patschová, PhD.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]
Kolektív oddelenia Hodnotenia podzemných vôd VÚVH

Skutočne ten pán „ČAS“ neuveriteľne letí a hoci sa to nezdá medzi jubilantov sa dostala aj naša členka a kolegyňa RNDr. Anna Patschová, PhD., ktorá oslávila v januári okrúhlych 60 rokov. Ale ako hovorí „vek je len číslo ktoré nás raz za rok prekvapí a dobrý hydrogeológ je ako víno...“.


bibliografický
odkaz na článok:
Kolektív oddelenia Hodnotenia podzemných vôd VÚVH, 2021: Jubilantka Anička Patschová.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 1/2021, 61-62.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk