www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODATest kvality vody určenej na ľudskú spotrebu realizovaný na Slovensku – metodika a výsledky pre vybrané útvary podzemných vôd


Test kvality vody určenej na ľudskú spotrebu realizovaný na Slovensku – metodika a výsledky pre vybrané útvary podzemných vôd

Test of quality of water intended for human consumption applied in Slovakia – methodology and results for selected groundwater bodies


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]
Katarína Kučerová, Mária Bubeníková, Anna Patschová

ABSTRACT: According to Water Framework Directive, the member states shall ensure the protection for the identified groundwater bodies with the aim of avoiding deterioration in their quality in order to reduce the level of purification treatment required in the production of drinking water. The test of quality of water intended for human consumption is one of the 4 tests to assess the groundwater body chemical status according to Groundwater Directive. 44 relevant indicators of untreated water intended for human consumption at 1 980 groundwater abstraction points for a period of 10 years (2008 – 2017) were evaluated. The main part of the test consists of assessment of the statistical significant and sustained upward trend of the concentration of individual indicators at abstraction points. The statistical significance of trends was tested by nonparametric Mann-Kendall test and parametric linear regression. At the level of the groundwater body, the percentage of the area in poor status was evaluated by interpolation of the last 2-year average concentration of indicator using the kriging method. The evaluation resulted in 60 groundwater bodies in good status, 6 groundwater bodies classified at risk of failing to achieve environmental objectives by 2027 and 1 Pre-Quaternary groundwater body classified in poor chemical status due to ammonium.


bibliografický
odkaz na článok:
Kučerová, K., Bubeníková, M. & A. Patschová 2021: Test kvality vody určenej na ľudskú spotrebu realizovaný na Slovensku – metodika a výsledky pre vybrané útvary podzemných vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 1/2021, 37-50.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Chemický stav, útvar podzemnej vody, hodnotenie trendov, voda určená na ľudskú spotrebu, Vodný plán Slovenska

key words: Chemical status, groundwater body, trends assessment, water intended for human consumption, Water plan of the Slovak Republic

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk