www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVýskyt a migrácia ľahkej voľnej fázy ropných látok v horninovom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou


Výskyt a migrácia ľahkej voľnej fázy ropných látok v horninovom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou

Occurrence and migration of light free phase of petroleum substances in porous geological environment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2019 [ ročník 25, číslo 1 ]
Martin Zatlakovič, Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Peter Greš, Štefan Marenčák, Marek Tomasch

ABSTRACT: The article describes main physical principles valid for multiphase systems in porous rock medium with application into light non-aqueous phase liquids (LNAPL) forms of occurrence and LNAPL migration, as is described in chosen literature. Resulting impact of these physical principles determines the behavior of LNAPL in porous rock media and monitoring or remediation wells, where phenomena take place such as: the relative phase permeability, or the total immobility of a particular phase in the porous media, the apparent thickness of LNAPL in the well, residual saturation and complex regime of LNAPL. These phenomena are manifested in varying intensity, which is affected by the lithological characteristics of the environment – in particular the size of the pore spaces and their interconnections, as well as the relative amount of the particular phase – the degree of saturation of the environment by the phase and history of particular site. Thorough understanding of LNAPL behavior is essential prerequisite for design of effective remediation system and proper remediation works procedure.


bibliografický
odkaz na článok:
Zatlakovič, M., Durdiaková, Ľ., Gavuliaková, B., Greš, P., Marenčák, Š. & M. Tomasch 2019: Výskyt a migrácia ľahkej voľnej fázy ropných látok v horninovom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 25, 1/2019, 1-12.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: adhézne sily, fázové rozhranie, kapilárna obruba, kapilárny tlak, kohézne sily, LNAPL, mobilita, stupeň nasýtenia, relatívna fázová priepustnosť, zdanlivá hrúbka LNAPL

key words: adhesion forces, phase interface, capillary fringe, capillary pressure, cohesion forces, LNAPL, mobility, saturation, relative permeability, apparent LNAPL thickness

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk