www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa Ing. Eugenom Kullmanom, DrSc.


Za Ing. Eugenom Kullmanom, DrSc.

In memory of Eugen Kullman


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2016 [ ročník 22, číslo 2 ]
Peter Malík

Napriek ťažkej chorobe, s ktorou musel v poslednom čase Ing. Eugen Kullman, DrSc. zápasiť, bola hydrogeologická obec zaskočená jeho odchodom na večnosť dňa 1. septembra 2016. Eugen Kullman sa narodil 22. mája 1931 v Rajci. V rokoch 1942 – 1950 absolvoval Gymnázium v Žiline. Vysokoškolské štúdium vodohospodárskeho smeru na SF SVŠT v Bratislave ukončil v roku 1955. V roku 1965 získal vedeckú hodnosť kandidát technických vied (CSc.) v odbore hydrogeológia a vodné hospodárstvo na SVŠT v Bratislave. V roku 1988 dosiahol vedeckú hodnosť doktor geologických vied (DrSc.) na UK v Bratislave.


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2016: Za Ing. Eugenom Kullmanom, DrSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 22, 2/2016, 137-138.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk