www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum doc. RNDr. Mariána Fendeka, CSc.


Životné jubileum doc. RNDr. Mariána Fendeka, CSc.

Jubilee of doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2016 [ ročník 22, číslo 2 ]
Miriam Fendeková

Doc. RNDr. Marián Fendek, CSc. sa narodil 13. 5. 1956 v Liptovskej Tepličke. Jeho záujem o geológiu sa naplno prejavil už počas štúdia na Priemyselnej škole baníckej a geologickej, kde v rokoch 1971 – 1975 študoval odbor Geologický prieskum a banské meračstvo. Preto v roku 1975 nastúpil na vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré v roku 1980 ukončil v odbore Geológia, zameranie Inžinierska geológia, hydrogeológia a užitá geofyzika...


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. 2016: Životné jubileum doc. RNDr. Mariána Fendeka, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 22, 2/2016, 134-135.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk