www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAČierna nad Tisou - sanácia devastovaného horninového podložia a podzemných vôd


Čierna nad Tisou - sanácia devastovaného horninového podložia a podzemných vôd

Čierna nad Tisou - remediation of devastated rock basement and groundwater


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 2 ]
Zdena Matiová, Oskár Čermák, Daniela Brtáňová

ABSTRACT: The transfer station Čierna nad Tisou, nearly 50 years in opera ti on has contaminated soil And water with mineral oil. The geological structure of the contaminated soil is sand. The k-value was found to be 5,6.10-4 m/s. The hydrocarbon concentrations 4364 mg/kg could be found in a depth of 4 m to 5 m. The results of complement research and the method of remediation is described. Free phase mineral oil will be exhausting and contaminate top layer of the soil will be clearing with biodegradation.


bibliografický
odkaz na článok:
Matiová, Z., Čermák, O. & D. Brtáňová 1996: Čierna nad Tisou - sanácia devastovaného horninového podložia a podzemných vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 2/1996, 69-73.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: kontaminovaná zemina, ropa, sanácia in situ, monitorovanie podzemných vôd

key words: contaminated soil, mineral oil, in situ bioremediation, groundwater monitoring

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk