www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAMetódy a výsledky vyhľadávania a hodnotenia zdrojov podzemných vôd v paleogéne východného Slovenska


Metódy a výsledky vyhľadávania a hodnotenia zdrojov podzemných vôd v paleogéne východného Slovenska

Exploration and assessment of groundwater resources in the paleogene of the East Slovakia: methodology and results


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 2 ]
Ján Jetel

ABSTRACT: Groundwater resources of the Paleogene in the East Slovakia occur mainly in tectonically predisposed joint zones and in near-surface zone. Optimum sites of well s are determined by geophysical measurements. In Paleogene rocks, exploitable groundwater amount is about 0.30 l/s per 1 km2 on the average.


bibliografický
odkaz na článok:
Jetel, J. 1996: Metódy a výsledky vyhľadávania a hodnotenia zdrojov podzemných vôd v paleogéne východného Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 2/1996, 19-22.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: využiteľné množstvo podzemnej vody, metódy prieskumu podzemných vôd, hodnotenie zdrojov podzemných vôd, paleogén

key words: exploitable groundwater amount, groundwater exploration methodology, groundwater resources assessment, Paleogene

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk