www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeochemické semináre na Katedre hydrogeológie


Hydrogeochemické semináre na Katedre hydrogeológie

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1997 [ ročník III, číslo 2 ]
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková

Od roku 1995 Katedra hydrogeológie organizuje hydrogeochemické semináre Hydrogeochémia, pod odborným vedením Ing. Kvetoslavy Hyánkovej, CSc. Cieľom odborných seminárov je stretnutie odborníkov pracujúcich v oblasti hydrogeochémie, prezentácia najnovších vedeckých výsledkov, ako aj konkrétne riešenia problémov z praxe...


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z. & R. Fľaková 1997: Hydrogeochemické semináre na Katedre hydrogeológie.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, III, 2/1997, 136-138.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk