www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKolmatácia koryta rieky - významný činiteľ pri dopĺňaní podzemnej vody


Kolmatácia koryta rieky - významný činiteľ pri dopĺňaní podzemnej vody

The river-bed colmation - significant factor in groundwater recharge


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1997 [ ročník III, číslo 2 ]
Peter Némethy

ABSTRACT: The amount of infiltrated water into alluvial deposits can be significantly influenced by the colmation of the river-bed. In Eastern Slovakia, the colmation of the river-bed near water resource by pumping tests was investigated. The tests proved, the groundwater level is under the colmated river-bed. After removing of the colmation layer the large recharge of the groundwater came in the whole area of the water resource.


bibliografický
odkaz na článok:
Némethy, P. 1997: Kolmatácia koryta rieky - významný činiteľ pri dopĺňaní podzemnej vody.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, III, 2/1997, 70-75.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: kolmatácia koryta rieky, infiltrácia, dopÍňanie podzemnej vody

key words: bed-river colmation, infiltration, groundwater recharge

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk