www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeológia na Univerzite Komenského a 20 rokov Katedry hydrogeológie


Hydrogeológia na Univerzite Komenského a 20 rokov Katedry hydrogeológie

Hydrogeology at the Comenius University and 20 years of the department of hydrogeology


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1997 [ ročník III, číslo 2 ]
Ladislav Melioris

ABSTRACT: By 1997, twenty years had past since the Department of Hydrogeology was founded at the Faculty of Natural Sciences, Comenius University, and more than 40 years had past since the first courses of instruction in Hydrogeology were offered. This abstract presents a chronological review of the educational, scientific, and various other activities carried out at the Department of Hydrogeology.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L. 1997: Hydrogeológia na Univerzite Komenského a 20 rokov Katedry hydrogeológie.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, III, 2/1997, 7-33.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Univerzita Komenského, Katedra hydrogeológie, hydrogeológia, vzdelávanie, výskum

key words: Comenius University, Department of hydrogeology, hydrogeology, education, investigation

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk