www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODASanácia znečistenia horninového prostredia v areáli Slovnaft a.s. OZ Hronský Beňadik a riešenie zanášania stripovacích veží


Sanácia znečistenia horninového prostredia v areáli Slovnaft a.s. OZ Hronský Beňadik a riešenie zanášania stripovacích veží

Remediation of the mineral-surrounding´s pollution in Slovnaft´s area - OZ Hronský Beňadik and solution of plugging into stripping towers


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1998 [ ročník IV, číslo 1 ]
Štefan Marenčák, Ivan Brutenič

ABSTRACT: Contamination of the surrounding country by petroleums with regard to their ecotoxical influence seems to be serious interference out there. We propose to combined the hydraulic and air stripping methods of ground-water for petroleums and chlorinated hydrocarbons sanation. The usage of air stripping method causes the increased concentration Fe in the water. This fact brings about increase of the plugging into stripping towers.


bibliografický
odkaz na článok:
Marenčák, Š. & I. Brutenič 1998: Sanácia znečistenia horninového prostredia v areáli Slovnaft a.s. OZ Hronský Beňadik a riešenie zanášania stripovacích veží.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IV, 1/1998, 61-69.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemná voda, znečistenie, sanácia, ropa, stripovacia veža

key words: groundwater, contamination, remediation, petroleum, stripping tower

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk