www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAÚprava vody v prírodnom horninovom prostredí


Úprava vody v prírodnom horninovom prostredí

The water treatment in the natural rock enviroment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1998 [ ročník IV, číslo 1 ]
Ivona Škultétyová, Jozef Martoň

ABSTRACT: The natural water circulation is still more frequently affected by the human activity. In relation to this has rapidly increased water demand with high physical, chemical, biologicaI and bacteriological water quality requirements. The paper refers to the classical Fe and Mn treatment but also Fe and Mn elimination as well as the possibilities of nitrate and sulphate removal by the "In Situ" water treatment. The ability of the application of this method is obtained by the evaluation of the some aspects (hydrogeologicaI, hydrochemical, technologicaI and operational).


bibliografický
odkaz na článok:
Škultétyová, I. & J. Martoň 1998: Príklady aplikácie izotopovej geochémie v procese poznávania genézy prírodných vôd Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IV, 1/1998, 51-60.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: horninové prostredie, in situ, odželezovanie, odmangáno'vanie, denitrifikácia, cudzorodé látky

key words: rock environment, in situ, iron removal, manganese removal, denitrification, strange substances

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk