www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHodnotenie geotermálnych vôd, spôsoby ich úpravy a zneškodňovania


Hodnotenie geotermálnych vôd, spôsoby ich úpravy a zneškodňovania

Geothermal waters classification, their treatment and disposal


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1998 [ ročník IV, číslo 1 ]
Konštantín Vika

ABSTRACT: Author comment definition geothermal water polution, possibilities of geothermal waters disposal by the way inflow in surface waters,disolution with ground waters before inflow in surface waters, infow in sewerage, disposal by reinjection and possibilities for geothermal water demineralisation as the way for next utilisation or disposal.


bibliografický
odkaz na článok:
Vika, K. 1998: Hodnotenie geotermálnych vôd, spôsoby ich úpravy a zneškodňovania.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IV, 1/1998, 16-22.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: geotermálne vody, povrchové vody, podzemné vody, zneškodňovacia kapacita, narieďovacia kapacita, úprava, chemické zloženie

key words: geothermal waters, surface waters, ground waters, discharge capacity, dissolved capacity, treatment, chemical composition

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk