www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODANové Zámky – sanačné práce


Nové Zámky – sanačné práce

Nové Zámky - remediation works


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1998 [ ročník IV, číslo 2 ]
Vojtech Méry, Karel Kovářík, Miroslav Drahoš

ABSTRACT: The presented paper gives brief information about the solutions of contaminated basement and groundwater remediation in the former Soviet Anny objects in Nové Zámky.


bibliografický
odkaz na článok:
Méry, V., Kovářík, K. & M. Drahoš 1998: Nové Zámky – sanačné práce.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IV, 2/1998, 61-66.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: znečistenie horninového prostredia a podzemnej vody, biodegradácia, sanačné čerpanie, numerické modelovanie

key words: rock basement and groundwater contamination, biodegradation, remediation pumping, numerical modelling

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk