www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAMetódy sanácie podzemnej vody vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť


Metódy sanácie podzemnej vody vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť

Remediations methods of groundwater in MTA Lešť


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1998 [ ročník IV, číslo 2 ]
Miroslava Drahošová, Miroslav Drahoš

ABSTRACT: The article deals with methods applied for the remediation of underground water contaminated mainly by petroleum hydrocarbons. This type of contamination was caused by the presence and activities of the former soviet Army forces in the Military Training Area Lešť in the middle of Slovakia. The results of chemical analyses of systematically collected samples of groundwater are included in tables and worked up into maps. These maps make it possible to compare the extent and grade of groundwater contamination by petroleum hydrocarbons at the beginning and at the end of the recovery season 1997, and thus to evaluate the effectiveness of the chosen methods of remediation.


bibliografický
odkaz na článok:
Drahošová, M. & M. Drahoš 1998: Metódy sanácie podzemnej vody vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IV, 2/1998, 52-60.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: zvodnená vrstva s puklinovou priepustnosťou, kontaminácia podzemných vôd, kontaminácia zemín, mikrobiologická dekontaminácia, sanačné postupy a sanačné technológie

key words: fractured - rock aquifer, groundwater contamination, soil contamination, bioremediation, remedial strategies and remedial technologies

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk