www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum doc. RNDr. Zlatice Ženišovej, PhD.


Životné jubileum doc. RNDr. Zlatice Ženišovej, PhD.

Jubilee of RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2013 [ ročník 19, číslo 2 ]
Miriam Fendeková

Doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. sa narodila 11.11.1953 v Šahách. Stredoškolské vzdelanie ukončila v roku 1973, v rokoch 1973 – 1978 študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde v r. 1978 získala titul Mgr. v odbore geológia, špecializácia Inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1984 jej bol udelený titul RNDr., v roku 1999 získala hodnosť philosophie doctor (PhD.) a v roku 2002 vedecko-pedagogickú hodnosť docentky v odbore Hydrogeológia. V roku 2013 úspešne absolvovala všetky náležitosti vymenúvacieho konania spojené s udelením titulu profesor vo vednom odbore 4.1.26 Inžinierska geológia, v súčasnosti sa očakáva jej menovanie prezidentom SR...


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. 2013: Životné jubileum doc. RNDr. Zlatice Ženišovej, PhD..- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 19, 2/2013, 163.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk