www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARNDr. Miroslav Bím – sedemdesiatročný jubilant


RNDr. Miroslav Bím – sedemdesiatročný jubilant

Miroslav Bím is having anniversary


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 2 ]
Vladimír Hanzel

V kruhu svojej rodiny a priateľov v plnej pracovnej aktivite oslavuje svoje životné jubileum popredný slovenský hydrogeológ RNDr. Miroslav Bím. Narodil sa 11. decembra 1942, je ženatý, má syna a dcéru. Túžba po poznávaní prírody ho viedla k štúdiu na Priemyselnej škole baníckej v Banskej Štiavnici, ktorú ukončil v roku 1961. V rokoch 1961 – 1966 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave inžiniersku geológiu a hydrogeológiu...


bibliografický
odkaz na článok:
Hanzel, V. 2012: RNDr. Miroslav Bím – sedemdesiatročný jubilant.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVIII, 2/2012, 201.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk