www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAOdešel Ing. Miroslav Michalíček, CSc.


Odešel Ing. Miroslav Michalíček, CSc.

Miroslav Michalíček had passed away


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 2 ]
Dana Havlín Nováková, Pavel Müller, Irena Kohutová

Ing. Miroslav Michalíček, CSc. se narodil 30. srpna 1928 v Brně. V r. 1947 absolvoval reálné gymnásium (dnešní Gymnázium, Elgartova v Brně) a po té nastoupil na Vysokou školu technickou Dr. E. Beneše, fakultu chemického inženýrství, katedru technologie silikátů v Brně, kterou dokončil r. 1951. Roku 1967 složil zkoušky z oboru užitá geologie a geofyzika – hydrogeologie na Vysoké škole báňské v Ostravě a byl mu udělen titul kandidát věd. V roce 1981 mu byl komisí ČSAV pro vědecké hodnosti přiznán nejvyšší 1. Vědecký kvalifikační stupeň...


bibliografický
odkaz na článok:
Havlín Nováková, D., Müller, P. & I. Kohutová, 2012: Odešel Ing. Miroslav Michalíček, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVIII, 2/2012, 198-199.

jazyk článku: čeština

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk