www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa Ing. Pavlom Bujalkom


Za Ing. Pavlom Bujalkom

In memory of Pavol Bujalka


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 2 ]
Peter Malík

Dňa 29. apríla 2012 navždy opustil rady hydrogeologickej obce Ing. Pavol Bujalka. Pre členov Slovenskej asociácie hydrogeológov je táto správa o to zarmucujúcejšia, pretože sa jedná o jej zakladajúceho člena, ktorý bol v roku 1991 zvolený za prvého prezidenta SAH a v tejto funkcii zotrval celých ďalších desať rokov...


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2012: Za Ing. Pavlom Bujalkom.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVIII, 2/2012, 197.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk