www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODADosiahnuté výsledky sanačných prác na lokalite znečistenej sovietskou armádou, Sliač – Vlkanová


Dosiahnuté výsledky sanačných prác na lokalite znečistenej sovietskou armádou, Sliač – Vlkanová

Sliač – Vlkanová; decontamination of an area polluted by the Soviet army


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 2 ]
Mária Gálisová, Ján Oslík, Miroslav Drahoš

ABSTRACT: This paper describes work performed during decontamination of soil, rock and groundwater. We particularly focused on developmental trends in mineral and spa water pollution in Sliač – Kováčová, because this area is in the 2nd protective zone of natural healing sources. A decontamination drain system was successfully used in this project for the first time in Slovakia. The most advanced survey methods, including geo-physical proton magnetic resonance and dipole electromagnetic profiling (DEMP), were used to identify incidences of soil and rock contamination. The decontamination of the soil and rock was performed using in situ and ex situ methods and differing technologies for pollution decontamination were utilized. Contamination in buildings and other constructions was also discovered and eliminated.


bibliografický
odkaz na článok:
Gálisová, M., Oslík, J. & M. Drahoš, 2012: Dosiahnuté výsledky sanačných prác na lokalite znečistenej sovietskou armádou, Sliač – Vlkanová.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVIII, 2/2012, 137-147.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: znečistenie, dekontaminácia, podzemná voda, horninové prostredie, ropné látky, aerobné baktérie, biomasa

key words: contamination, decontamination, groundwater, rocks, oil substances, aerobic bacteria, biomass

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk