www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAEnvironmentálne izotopy v podzemných vodách Hornonitrianskej kotliny


Environmentálne izotopy v podzemných vodách Hornonitrianskej kotliny

Environmental isotopes in groundwater of the Hornonitrianska kotlina basin


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 2 ]
Juraj Michalko, Marián Fendek

ABSTRACT: Existing data about environmental isotopes (H, 0, S, C, 14C, T) in mineral, geothermal and fresh water present in Hornonitrianska kotlina basin were collected and evaluated. All ground waters follow GMWL, mineral and geothermal waters are very stable in the range of few years, these old waters (few thousand l4C years and more) are unusually isotopic heavier than modern waters. Presence of tritium in the Bojnice spa mineral water confirms the participation of post-bomb groundwaters in its composition. Sulphate sulphur originates probably in sea evaporites of Triassic age. Very old groundwater (without 14C activity) is present in tertiary sediments of Hornonitrianska kotlina basin.


bibliografický
odkaz na článok:
Michalko, J. & M. Fendek, 2001: Environmentálne izotopy v podzemných vodách Hornonitrianskej kotliny.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VII, 2/2001, 164-171.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: geeotermálne vody, minerálne vody, obyčajné podzemné vody, stabilné izotopy 0, H, C, S, 14C datovanie, Hornonitrianska kotlina

key words: geothermal waters, mineral waters, groundwaters, stable isotopes, 0, H, S, 14C dating, Hornonitrianska kotlina basin, Slovakia

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk