www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologická štruktúra minerálnej vody Trenčianske Mitice


Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody Trenčianske Mitice

Hydrogeological structure of mineral water Trenčianske Mitice


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2001 [ ročník VII, číslo 1 ]
Ladislav Melioris

ABSTRACT: The contribution brings new knowledge about hydrogeological structure of mineral water in Trenčianske Mitice. The outflow area is situated in geologically and tectonically complex zone between Považský Inovec Mts. and Strážovské Vrchy Mts. The mineral water originally came from two natural springs. Later, at the beginning of 80s, there were made four hydrogeological wells as part of the area research. The well MP-l was made in 1992. The hydrogeological evaluation of the well, detail spatial analysis of geology and tectonic settings and additional geophysical measurements enabled to recognize an hydrogeological structure of the mineral water.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L., 2001: Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody Trenčianske Mitice.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VII, 1/2001, 20-32.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: minerálne vody, hydrogeologická štruktúra, ťažobný vrt, kolektor, výdatnosť, chemizmu s vody, tlakové pomery

key words: mineral waters, hydrogeological structure, borehole exploitable, discharge, chemical composition, pressure, conditions

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk