www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAStále mladý šesťdesiatnik Miroslav Holubec


Stále mladý šesťdesiatnik Miroslav Holubec

Miroslav Holubec forever young


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2011 [ ročník XVII, číslo 2 ]
Anna Patschová

ABSTRAKT: RNDr. Miroslav Holubec CSc. oslávil v septembri 2011 už 60 rokov ako vitálny a pracovne veľmi aktívny odborník v oblasti vodného hospodárstva a environmentálnych technológií...


bibliografický
odkaz na článok:
Patschová, A., 2011: Stále mladý šesťdesiatnik Miroslav Holubec.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVII, 2/2011, 227-228.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk