www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyužitie výpočtových postupov pri analýze výtokových čiar


Využitie výpočtových postupov pri analýze výtokových čiar

Utilization of numerical approach in spring recession curve analysis


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2002 [ ročník VIII, číslo 1 ]
Natália Kadlečíková, Peter Malík

ABSTRACT: The aim of this paper is to present progress, made in analyzing recession curve, by using computer program and also to make up hydrogeological evaluation of twenty karst-jointed springs in Slovakia. Fundamental parameters of recession curve Qo and a, which appear on right site of equation: Q = Q01.e-a1t + Q02.e-a2t + ... + Q0n.e-ant, are dependent on the differences in geological character of the rock environment, mainly on the differences and forms of its disintegration, thus resulting in the different flow regime. Calculation and use of these parameters is one of the most convenient methods for characterization karst and karst-fissure aquifers.


bibliografický
odkaz na článok:
Kadlečíková, N. & P. Malík, 2002: Využitie výpočtových postupov pri analýze výtokových čiar.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VIII, 1/2002, 78-87.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeológia, podzemné vody, krasové pramene, výtokové čiary

key words: hydrogeology, groundwater, karst spring, hydrogram, recession curves

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk