www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPrínos Stanislava Gazdu k rozvoju poznatkov o podzemných vodách Slovenska


Prínos Stanislava Gazdu k rozvoju poznatkov o podzemných vodách Slovenska

Stanislav Gazda´s contribution to knowledge development of groundwater in Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2003 [ ročník IX, číslo 1 ]
Vladimír Hanzel, Pavol Bujalka, Ondrej Franko, Ladislav Melioris, Pavel Tkáčik

ABSTRACT: On the occasion of the unreached 70th birthday of Stanislav Gazda in the article his contribution to hydrogeochemistry and hydrogeology of groundwaters in Slovakia is valuated. His theoretical as well as regional and practical works are pointed out. He investigated groundwater, mineral and thermal waters in all geological formations.


bibliografický
odkaz na článok:
Hanzel, V., Bujalka, P., Franko, O., Melioris, L. & P. Tkáčik, 2003: Prínos Stanislava Gazdu k rozvoju poznatkov o podzemných vodách Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IX, 1/2003, 60-66.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeochémia, obyčajné podzemné vody, minerálne a termálne podzemné vody

key words: hydrogeochemistry, groundwater, mineral and thermal water

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk