www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeotermálne zhodnotenie Skorušínskej depresie


Hydrogeotermálne zhodnotenie Skorušínskej depresie

Hydrogeothermal assessment of Skorušina basin


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Igor Bajo, Ondrej Franko, Miroslav Král, Slávka Grexová

ABSTRACT: In the Skorušina basin the aquifers of geothermal waters are Triassic dolomites of the Krížna nappe, the choč nappe and envelope series. The depth of aquifer varies for 0 to 3500 m b.t. temperature of waters 25 - 125 °C. The exploitable amount of geothermal water was calculated to 140 l.s-1, Four favourable hydrogeothermal structures were suggested - depth of boreholes 1500 - 3600 m, temperature of waters 35° - 65°C.


bibliografický
odkaz na článok:
Bajo, I., Franko, O., Král, M. & S. Grexová, 2004: Hydrogeotermálne zhodnotenie Skorušínskej depresie.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 136-143.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: geotermálne vody, hydrodynamická skúška, využiteľné množstvo vôd a energie, hydrogeotermálne štruktúry, nové exploatačné vrty

key words: geothermal waters, hydrodynamic test, exploitable amounth of geothermal waters and energy, hydrogeothermal structures, new exploitable borehole

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk