www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA



Používanie údajov o izotopovom zložení síry pri interpretácii genézy podzemnej vody


Používanie údajov o izotopovom zložení síry pri interpretácii genézy podzemnej vody

Using of sulphur isotope composition data in groundwater genesis interpretation


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Juraj Michalko

ABSTRACT: Isotope composition of sulphur in groundwaters depends mainly on original sulphur source 34S and could be changed due to secondary processes. Overview of main sources and processes intluencing the groundwater sulphur isotope composition in Western Carpathians territory is given as well as few comments and recomendation to regular use of terminology.


bibliografický
odkaz na článok:
Michalko, J., 2004: Používanie údajov o izotopovom zložení síry pri interpretácii genézy podzemnej vody.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 115-125.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: izotopy síry, podzemná voda, Západné Karpaty

key words: sulphur isotopes, groundwater, Western Carpathians

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)




admin@sah-podzemnavoda.sk