www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODATranspozícia smerníc Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky v oblasti prírodných minerálnych vôd


Transpozícia smerníc Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky v oblasti prírodných minerálnych vôd

Transposition of the European union directives to the Slovak republic conditions in the domain of natural mineral waters


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]
Ladislav Melioris, Lenka Lásková, Martina Juráková

ABSTRACT: The legislation issue for the domain of natural mineral waters has been solved in the Council Directive 80/777/EEC, of 15 July 1980 on the approximation of the Iaws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters, as last amended by Directive 96/70/EC of the European Parliament and Council, of 28 October 1996 and Commission Directive 2003/40/EC, of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and labeling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters. The paper is aimed on the transposition of natural mineral waters in connection with our admittance to European Union and on the particular legislation alterations resulting from the transposition.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L., Lásková, L. & M. Juráková, 2004: Transpozícia smerníc Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky v oblasti prírodných minerálnych vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 1/2004, 14-23.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Smernice Európskej únie, Návrh Kúpeľného zákona, úprava prírodných minerálnych vôd, koncentračné limity prírodných minerálnych vôd

key words: directive of the European Union, Draft of Spa Act, treatment of natural mineral waters, concentration limits of natural mineral waters

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk