www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAStopové prvky v podzemných a povrchových vodách Štiavnicko-hodrušského rudného revíru


Stopové prvky v podzemných a povrchových vodách Štiavnicko-hodrušského rudného revíru

The trace elements in the ground and surface waters in Štiavnica-Hodruša mineral territory


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]
Marek Hudáček, Peter Štefanka, David Krčmář

ABSTRACT: The aim of this article is to evaluate volume of the vestigial elements in ground and surface waters. We have sampled 718 surface water and 71 ground water samples. The samples were picked from rivers, wells, rabbets, drill holes and drilling with outflow, for metal geochemical prospection originally. In mentioned water, concentration of trace elements Pb, Zn, Cu, Ag, Ni, Co, As, Mo and sulphates was exceeded. The analyses were evaluated by Decree No. 51/2004 Z.z. of the Ministry of Health of Slovak Republic and Regulation No. 296/2005 Z.z. of the Government of Slovak Republic. 24 from 71 ground water samples satisfy Decree No. 151/2004 Z.z. and 485 from 718 satisfy Regulation No. 296/2005 Z.z. The contamination was caused by artificial factor.


bibliografický
odkaz na článok:
Hudáček, M., Štefanka, P. & D. Krčmář, 2006: Stopové prvky v podzemných a povrchových vodách Štiavnicko-hodrušského rudného revíru.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XII, 2/2006, 182-193.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: povrchové vody, podzemné vody, kovy, stopové prvky, Banská Štiavnica, banské vody, kvalita vôd

key words: surface waters, ground waters, metals, trace elements, Banska Stiavnica, mine waters, water quality

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk