www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVplyv hydrogeologických faktorov na kvalitu života v oblasti Hornej Nitry


Vplyv hydrogeologických faktorov na kvalitu života v oblasti Hornej Nitry

Influence of hydrogeological factors on the life quality in Horna Nitra region


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2007 [ ročník XIII, číslo 1 ]
Zlatica Ženišová, Miriam Fendeková, Peter Némethy, David Krčmář, Renáta Fľaková, Marek Hudáček

ABSTRACT: Water with their occurrence, quantity and quality parameters is one of factors importantly affecting the quality of life. Floods, groundwater level, groundwater aggressiveness and vulnerability were studied within the State research program Quality of life – health, nourishment and education by members of the Department of Hydrogeology. Methods for evaluation of spatial extent of endangerment by flooding, groundwater level evaluation, and methods of aggressiveness and vulnerability maps compilation were proposed. Proposed methods were applied on the territory of the Horná Nitra, which is one of the most heavily loaded regions by human activities in Slovakia.


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z., Fendeková, M., Némethy, P., Krčmář, D., Fľaková, R. & M. Hudáčeky, 2007: Vplyv hydrogeologických faktorov na kvalitu života v oblasti Hornej Nitry.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIII, 1/2007, 1-12.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: podzemná voda, povodne, hladina podzemnej vody, agresivita podzemnej vody, zraniteľnosť podzemnej vody

key words: groundwater, floods, groundwater table, groundwater aggressiveness, groundwater vulnerability

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk