www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKvantita a kvalita banských vôd stredoslovenských neovulkanitov podľa aktuálnej legislatívy


Kvantita a kvalita banských vôd stredoslovenských neovulkanitov podľa aktuálnej legislatívy

Quantity and quality of the mine waters in central slovak neovolcanic mountains according to actual legislation


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2005 [ ročník XI, číslo 1 ]
Marek Hudáček, Jarmila Kubičková

ABSTRACT: The aim of this article is summarization of the quantity and evaluation of the quality of the mine waters in the Central Slovak neovolcanic mountains. There were 337 analyses collected of mine waters from from the 58 points and then stored in the database of mine waters. The analyses was evaluated by Decree No. 151/2004 Z. z. of the Ministry of Health of Slovak Republic and Regulation No. 491/2002 Z. z. of the Government of Slovak Republic. Only two evaluated objects satisfy to Decree No. 151/2004 Z. z. and 23 satisfy to Regulation No. 491/2002 Z.z. The total quantity of the mine waters is 1015 I.s-1 and 38 l.s-1 of that is exploiting as drinking waters.


bibliografický
odkaz na článok:
Hudáček, M. & J. Kubičková, 2005: Kvantita a kvalita banských vôd stredoslovenských neovulkanitov podľa aktuálnej legislatívy.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XI, 1/2005, 113-123.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: banské vody, kvalita, kvantita

key words: mine waters, quality, quantity

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk