www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť II.


Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť II.

Hydrogeochemical evaluation of groundwater chemistry from oilprospection wells in the danube basin, part II.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2005 [ ročník XI, číslo 1 ]
Ján Milička, Miroslav Pereszlényi, Tomáš Lánczos

ABSTRACT: Danube Basin represents one of the largest areas in the Slovak Republic for oil and gas prospecting as well as for conversion of aquifer structures into potential underground gas storage objects. One of the essential conditions for such a conversion is the existence of appropriate reservoirs, i.e. hydrogeological closed or semi-closed structures with corresponding convenient lithological composition. These structures were evaluated mainly on the basis of direct and indirect geochemical criteria of underground water and gas chemistry originating from hydrocarbon prospecting wells.


bibliografický
odkaz na článok:
Milička, J., Pereszlényi, M. & T. Lánczos, 2005: Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť II.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XI, 1/2005, 78-89.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Dunajská panva, chemické zloženie podzemných vôd a plynov, hydrogeologická uzavretosť/otvorenosť štruktúr, uhľovodíkový prieskum

key words: Danube Basin, groundwater and natural gases chemistry, hydrogeologically closed/open structures, hydrocarbon prospecting

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk