www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKyselky poltárskej formácie južne od Poltára


Kyselky poltárskej formácie južne od Poltára

Carbon-dioxide mineral waters of the "poltárska formácia" unit south from Poltár


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2005 [ ročník XI, číslo 1 ]
Ladislav Melioris

ABSTRACT: The article presents results of the geo logical and hydrogeological research of the Poltar formation southwards from Poltar town in the North part of Lucenska kotlina basin. Extended water is cold, weakly mineralized, carbonated, with atmospherogenic genesis and shaIlow cycle. Characterized are regime, cycle and hydraulic properties of natural soiIs, production and hydrogeochemistry of ground water.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L., 2005: Kyselky poltárskej formácie južne od Poltára.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XI, 1/2005, 19-35.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: poltárska formácia, pont, uhličité vody, kyselky

key words: poltar formation, pont, carbon-dioxide mineral waters, acidulous waters

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk