www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa profesorom Ladislavom Meliorisom


Za profesorom Ladislavom Meliorisom

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2007 [ ročník XIII, číslo 2 ]
kolektív autorov Katedry hydrogeológie PRIF UK

ABSTRAKT: Dňa 6.10.2007 navždy dotĺklo srdce prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc., významného vedca, obľúbeného učiteľa a dobrého človeka, významného odborníka v oblasti hydrogeológie, uznávaného doma i v zahraničí.


bibliografický
odkaz na článok:
Kolektív autorov, 2007: Za profesorom Ladislavom Meliorisom.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIII, 2/2007, 222-223.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk