www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKombinácia geofyzikálnych a hydrogeologických metód pri hodnotení vplyvu skládky Šulekovo na okolie


Kombinácia geofyzikálnych a hydrogeologických metód pri hodnotení vplyvu skládky Šulekovo na okolie

Combining both geophysical and hydrogeological approach in investigation solution of Šulekovo dump influence on the environment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2007 [ ročník XIII, číslo 2 ]
Martin Brček, Peter Némethy

ABSTRACT: This interpretation of geophysical measurements shows distribution and localization of investigated contaminant right in a measure time. Long-term monitoring allows to follow and compare changes of polluting substance determination in matter over time. Better understanding of these changes allows investigation of contaminant displacement medium. Groundwater and its flow which causes contaminant movements is examined medium in our research. All factors related to groundwater are well-turned by hydrogeological investigations.


bibliografický
odkaz na článok:
Brček, M. & P. Némethy, 2007: Kombinácia geofyzikálnych a hydrogeologických metód pri hodnotení vplyvu skládky Šulekovo na okolie.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIII, 2/2007, 204-210.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: geofyzikálne merania, hydrogeologický prieskum, kontaminant, monitoring, podzemná voda

key words: geophysical measurements, hydrogeological investigation, contaminant, monitoring, groundwater

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk