www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.


Životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.

Jubilee of prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 1 ]
Kolektív pracovníkov Katedry hydrogeológie PRIF UK

ABSTRAKT: V uplynulých dňoch sa významného životného jubilea dožil jeden z najznámejších odborníkov na problematiku podzemných vôd a súvisiacich otázok životného prostredia – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.


bibliografický
odkaz na článok:
Kolektív autorov, 2008: Životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 1/2008, 96-97.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk