www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVplyv sprietočnenia meandrov na zmenu hladiny podzemnej vody


Vplyv sprietočnenia meandrov na zmenu hladiny podzemnej vody

Influence of meander reflow on groundwater head change


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 1 ]
David Krčmář

ABSTRACT: This article describes next results from modeling study on Morava river sub basin. In the first stage the conceptual model together with mathematical model was developed (as described in the article Krčmář and Hudaček, 2006). In the new study an influence of river meanders was studied and results are presented in the article. The study shows the great influence of river meanders on groundwater level, important parameters are depth of the meander and level of the water in it. The amplitude of the influence was more then half of the meter on groundwater level change.


bibliografický
odkaz na článok:
Krčmář, D., 2008: Vplyv sprietočnenia meandrov na zmenu hladiny podzemnej vody.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 1/2008, 88-95.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Morava river, meander, modeling, groundwater level, extreme hydrological phenomena

key words: rieka Morava, meander, modelovanie, hladina podzemnej vody, extrémne hydrologické javy

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk