www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2022 [ ročník 28, číslo 2 ]

Revízia zraniteľných oblastí na Slovensku
Revision of nitrate vulnerable zones in Slovakia
Roman Cibulka, Andrea Májovská, Elena Rajczyková, Lenka Sumegová
Analýza vplyvov na kvalitu podzemnej vody a návrh opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov
Analysis of pressures on groundwater quality and proposal of measures to achieve the environmental objectives
Katarína Kučerová, Vladimír Chudoba, Mária Bubeníková, Anna Patschová
Hodnotenie chemického stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd na Slovensku
Assessment of chemical status of geothermal groundwater bodies in Slovakia
Jozef Kordík, Dušan Bodiš†, Igor Stríček, Daniel Marcin
Hodnotenie prítomnosti voľnej fázy ropných látok na základe koncentrácií ropných látok v zemine
Evaluation of light non-aqueous phase liquids presence based on total petroleum concentrations in soil
Juraj Macek, Martin Kolesár
Štúdium hydrogeológie na Univerzite Komenského v Bratislave
Study of hydrogeology at the Comenius University Bratislava
Renáta Fľaková

admin@sah-podzemnavoda.sk