www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2020 [ ročník 26, číslo 1 ]

Výtokové čiary banských vôd a krasových prameňov
Recession curves of mine drainage and karstic springs
Peter Malík, Peter Bajtoš
Izotopy vodíka a kyslíka ako prirodzený marker v hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne
Hydrogen and oxygen isotopes as natural marker in hydrological system of the Krásnohorská jaskyňa Cave
Juraj Michalko, Peter Malík, Jaroslav Stankovič, Branislav Máša, Alexandra Vasilenková
Izolácia a identifikácia aeromonád z vôd Malého Dunaja
Isolation and identification of aeromonads from the waters of the Little Danube River
Alexandra Vozárová, Martin Sojka, Milan Seman, Renáta Fľaková

admin@sah-podzemnavoda.sk