www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2017 [ ročník 23, číslo 2 ]

Revízia zraniteľných oblastí na Slovensku
Revision of nitrate vulnerable zones in Slovakia
Roman Cibulka, Anna Patschová, Andrea Májovská, Elena Rajczyková
Vzťah prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach a zdrojov geotermálnej vody v Bešeňovej
Relationship of natural healing water at Lúčky and geothermal water sources at Bešeňová
Marián Fendek, Veronika Blanárová, Miriam Fendeková, Jarmila Božíková, Branislav Fričovský
Analýza teploty podzemnej vody v Bratislave
Groundwater temperature analysis in Bratislava city
David Krčmář, Daniela Rusnáková, Ema Tóthová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
Modelovanie teplotného ovplyvnenia podzemnej vody prevádzkou technológie tepelných čerpadiel pomocou programu TOUGH2
Modelling the groundwater heat influence by heat pump operation with the help of TOUGH2 model
David Krčmář, Tibor Kovács, Kamila Hodasová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
40 rokov Katedry hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
40 years of the Department of hydrogeology in Faculty of natural sciences Comenius University in Bratislava
Renáta Fľaková, David Krčmář, Miriam Fendeková, Zlatica Ženišová

admin@sah-podzemnavoda.sk