www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2010 [ ročník XVI, číslo 1 ]

Kontaminácia vôd antimónom a arzénom v okolí opusteného ložiska Dúbrava
Water contamination by antimony and arsenic in the vicinity of abandoned deposit Dúbrava
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Ivana Jašová, David Krčmář
Charakteristika kvality podzemných a povrchových vôd v banskom regióne obce Ľubietová
Characteristic of groundwater and surface water in Ľubietová mining area
Adam Lichý, Peter Andráš, Jana Rusková, Zuzana Mészárosová, Bronislava Lalinská
Kontaminácia vôd, pôd a riečnych sedimentov arzénom a antimónom na opustenom ložisku Pernek – Križnica
Contamination of water, soils and stream sediments by arsenic and antimony in the abandoned deposit Pernek – Križnica
Ivana Jašová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, David Krčmář, Boris Bodácz
Formovanie chemického zloženia vôd v jaskyni Domica
Formation of chemical water composition in Domica cave
Dagmar Haviarová, Renáta Fľaková, Milan Seman, Zlatica Ženišová
Landslide Karolinka – sklárny – the example of the cluster analysis usage in hydrogeochemistry
Svahová deformace Karolinka – sklárny – příklad využití multiparametrické shlukové analýzy v hydrogeochemii
Lenka Navrátilová, Pavel Bláha, Roman Duras
Porovnanie odporových hydraulických vlastností granitoidov a krasovatejúcich hornín na území Slovenska
Comparison of resistive hydraulic properties of granitoids and karstifying rocks on the Slovak territory
Peter Malík, Jaromír Švasta
Hodnotenie predpokladaných vplyvov výstavby podzemnej železničnej trate na prúdenie a režim podzemných vôd
Expected impact assessment of underground railway line on the groundwater regime
Andrej Šoltész, Dana Baroková
Separácia hydrogramu pomocou parametrov reprezentatívnej výtokovej čiary
Hydrograph separation into flow components using parameters of the master recession curve
Peter Malík
Prví dvaja osemdesiatnici
The first two octogenarians
Ondrej Franko
Ing. Jozef Fides sa dožíva osemdesiatky
Jubilee of Ing. Jozef Fides
Jozef Halmo
Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Naďa Rapantová
Životné jubileum RNDr. Soni Cicmanovej
Jubilee of RNDr. Soňa Cicmanová
Peter Bajtoš
Za profesorom Jozefom Martoňom
In memory of professor Jozef Martoň
Jarmila Božíková, Jozef Kriš

admin@sah-podzemnavoda.sk