www
 
Valné zhromaždenia SAH


Valné zhromaždenie SAH v roku 2022

Dňa 27. 9. 2022 sa v hlavnej sále Vodárenského múzea BVS v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH za rok 2019
Výročná správa Národnej skupiny IAH za rok 2020
Výročná správa Národnej skupiny IAH za rok 2021
Správa o hospodárení SAH za rok 2019
Správa o hospodárení SAH za rok 2020
Správa o hospodárení SAH za rok 2021
Správa revíznej komisie za rok 2019, 2020 a 2021
Plán práce SAH na rok 2023
Rozpočet SAH na rok 2023
Návrh na úpravu výšky členských príspevkov
Voľby členov nového výboru SAH – výsledok volieb
Uznesenie z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2019

Dňa 3.12.2019 sa v zasadačke na 6. poschodí starej budovy VÚVH v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zápisnica z valného zhromaždenia
Príloha č.1: Program valného zhromaždenia
Príloha č.2: Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Príloha č.3: Výročná správa Národnej skupiny IAH za rok 2017 a 2018
Príloha č.4: Správa o hospodárení SAH za rok 2017
Príloha č.5: Správa o hospodárení SAH za rok 2018
Príloha č.6: Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2017 a 2018
Príloha č.7: Plán práce SAH na rok 2020
Príloha č.8: Rozpočet SAH na rok 2020
Príloha č.9: Uznesenie z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2017

Dňa 5.12.2017 sa v zasadačke na 6. poschodí starej budovy VÚVH v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia SAH 2017
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za rok 2016
Správa o hospodárení SAH za rok 2016
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2015 a 2016
Plán práce SAH na rok 2017
Rozpočet SAH na rok 2017
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápisnica z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2015

Dňa 22.10.2015 sa v rámci 3. hydrogeologického terénneho seminára v Krásnohorskej Dlhej Lúke uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za rok 2014
Správa o hospodárení SAH za rok 2013
Správa o hospodárení SAH za rok 2014
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2013 a 2014
Plán práce SAH na rok 2016
Rozpočet SAH na rok 2016
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2013

Dňa 5.12.2013 sa v zasadačke VÚVH v Bratislave konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za roky 2012 - 2013
Správa o hospodárení SAH za rok 2011
Správa o hospodárení SAH za rok 2012
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2011 a 2012
Plán práce SAH na rok 2014
Rozpočet SAH na rok 2014
Voľby - Kandidátna listina
Voľby - Výsledky volieb
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2011

Dňa 14.11.2011 sa v rámci 2. terénneho hydrogeologického seminára v Starej Lesnej konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za roky 2010 - 2011
Správa o hospodárení SAH za rok 2009
Správa o hospodárení SAH za rok 2010
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2009 a 2010
Plán práce SAH na rok 2012
Rozpočet SAH na rok 2012
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2009

Dňa 19.11.2009 sa v zasadačke Geofondu - ŠGÚDŠ v Bratislave konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Voľby - Kandidátna listina
Voľby - Výsledky volieb
Uznesenie z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2007

Dňa 21.6.2007 sa v zasadačke Geofondu - ŠGÚDŠ v Bratislave konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Uznesenie z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2005

Dňa 27.10.2005 sa v Brusne v rámci 13. hydrogeologickej konferencie uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia

admin@sah-podzemnavoda.sk